Đường Nội Khu Dự Án

Đường nội khu dự án New City cũng đã hoàn tất sạch và đẹp phục vụ cư dân sinh sống.