New City, New Lifestyle

0968.339.379

Căn hộ

01

Tháp Venice [VE]

 • Số tầng: 25 tầng
 • Số căn: 345 căn hộ từ 56 m2 đến 95 m2, từ 2 đến 3 phòng ngủ.
 • Số căn duplex: 2 căn
02

Tháp Babylon [BB]

 • Số tầng: 25 tầng
 • Số căn: 365 căn hộ từ 56 m2 đến 95 m2, từ 2 đến 3 phòng ngủ
 • Số căn duplex: 2 căn
03

Tháp Hawaii [HA]

 • Số tầng: 25 tầng
 • Số căn: 227 căn hộ
 • Số căn duplex: 2 căn
04

Tháp Bali [BA]

 • Số tầng: 28 tầng
 • Số căn: 290 căn hộ
 • Số căn duplex: 7 căn